ἄπιτον

ἄπιτον
ἄπειμι 2
ibo
pres imperat act 2nd dual
ἄπειμι 2
ibo
pres ind act 2nd dual
ἄπειμι 2
ibo
pres ind act 3rd dual

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”